Sjekk heftelsene på bilen før du betaler

Når du finansierer bilen med et forbrukslån er det smart å sjekke heftelsene før du betaler. Det gjelder både ved bruktbilkjøp fra privatpersoner og annenhånds forhandlere.

En heftelse opprettes når bileieren låner penger med sikkerhet i kjøretøyet. Med andre ord kan långiver kreve at kjøretøyet tvangsselges dersom den tidligere bileieren ikke gjør opp for seg i henhold til avtalen. Derfor er det svært viktig å dobbeltsjekke dette punktet før du betaler for bilen.

Kjøper du bilen gjennom en via en godkjent forhandler er det i utgangspunktet ikke nødvendig å sjekke heftelsene, da det er en del av forhandlerens jobb. Det kan likevel være greit å ta en ekstra titt ettersom feil kan forekomme underveis. Denne regelen gjelder ikke ved kjøp av ny bil som registreres for første gang.

Verdt å vite om heftelser og salgspant

Pant i kjøretøy er en heftelse som slettes ved full innfrielse av lånet, eller ved direkte henvendelse fra kreditor. Det finnes også foreldelsesfrister hvor blant annet salgspanten blir foreldet 5 år etter kjøretøyets overdragelse.

Med andre ord vil ikke kreditor kunne kreve at gjelden innfris ved tvangssalg av bilen dersom 5 år allerede har passert. Det forutsetter at tidligere eier har overholdt låneavtalen og de vilkårene den fastsetter.

Heftelser kan opprettes i forskjellige registre og er et samlebegrep for diverse typer pantedokumenter. Det er forøvrig kjøpers plikt å sjekke disse forholdene før kjøpekontrakten signeres. Du kan undersøke dette på nett via Brønnøysundregisterets portal.

Du kan miste hele forbrukslånet

Kjøper du bil med forbrukslån vil ikke banken undersøke kjøpet på dine vegne. Det skyldes at lånet leveres uten krav til sikkerhet og at det derfor ikke tas pant i verdien av kjøretøyet.

Velger du derimot et sikret lån vil banken selv undersøke forholdene før pengene utbetales. En forutsetning for et sikret lån er at banken kan sikre gjelden med en ny “heftelse” i bilen.

For å beskytte seg kan du også legge inn en klausul i salgskontrakten hvor det fremgår at avtalen “forutsetter at kjøretøyet er fri for eksisterende heftelser”. Skulle det i ettertid vise seg at selger brøt vilkårene kan avtalen heves i henhold til gjeldende lov om kontraktsinngåelse.

Forskjellige typer heftelser

Blant de forskjellige typene heftelser som kan følge med et kjøretøy er salgspant det vanligste. Det oppstår når kjøperen stiller bilen som sikkerhet i bytte mot lån av penger. Denne typen heftelse er som oftest knyttet til selve kjøpet av bilen hvor selgeren fortsatt har et utestående gjeldsbeløp som må dekkes inn. Skal salgspant opprettes må det også være som følge av et lån med sikkerhet.

Den andre typen heftelse er såkalt utleggspant der enten tingretten eller namsmannen har beordret utlegg i kjøretøyet. Det skyldes som oftest unndragelse av skatt eller at kreditor har tatt skyldner til retten med mål om at kravet inndrives.

Ved unndragelse av skatt, barnebidrag og andre offentlige pengekrav er det staten som inndrar beløpet gjennom statens innkrevingssentral (SI). Ved unndragelse av privat gjeld er det derimot namsmannen i låntakers kommunene som foretar et utlegg i individets eiendeler.

Utlegg er i prinsippet det samme som en tvangsinnkreving, med den forskjell at det også registreres krav mot fremtidige inntekter og formue. Her vil blant annet arbeidsgiver, banker og andre parter underrettes slik at pengene kan inndrives med tvang.

Har staten eller namsmannen foretatt utleggsforretning på selger av kjøretøyet, vil det mest sannsynlig være omfattet av vedtaket. Sjekker du ikke denne biten på forhånd risikerer du at kjøretøyet taues inn og selges for at gjelden skal innfris.