Lønner det seg å ta opp forbrukslån i utlandet?

De siste årene har vi lest om flere norske familier som tar opp lån i utenlandsk valuta hvor sveitserfrancen er den vanligste løsningen. Svingninger i valutakursen kan spare låntaker for store beløp under de rette omstendighetene, men fører også med seg betydelig risiko.

For noen av disse familiene har det ikke gått som planlagt. Et kjent eksempel er historien om familien Henjesand som var vitne til at boliglånet deres økte fra 2,5 til 4,6 millioner kroner over noen få år.

Med andre ord er det både fallgruver og potensielle gevinster som følger en slik ordning. Her tar vi en titt på muligheten for å ta opp forbrukslån i utlandet og hvorvidt det er noe du bør vurdere.

Identiske skatteregler

Det er viktig å påpeke at lån i utenlandsk valuta gir rett til samme skattefordel som et «norsk» lån. Under dagens regelverk har du rett til å skrive av 24 prosent av lånets rentekostnader når du oppgir gjelden i skattemeldingen.

Norske banker og finansinstitusjoner plikter å oppgi disse tallene til norske myndigheter på egenhånd. Tar du opp et lån til forbruk i utlandet vil det derimot være behov for å oppgi informasjonen på egenhånd.

For å dele informasjonen i skattemeldingen må du foreta noe som kalles for en «manuell korrigering». Her oppgir du selv hvor mye renter du har betalt, før du regner deg frem til fradraget.

Vær klar over at manuelle korrigeringer av skattemeldingen øker sjansen for at den etterkontrolleres av skatteetaten. Av den grunn er det ekstra viktig at alle tallene stemmer før papirene sendes inn.

Litt omkring det praktiske ved å låne penger utenlands

Med ordleggingen «forbrukslån i utlandet» mener vi at låntaker kontakter banker som har base i utlandet. Dermed er det ikke snakk om å ta opp forbrukslån i et annet lands valuta, enda det kan være en alternativ løsning.

Terskelen er relativt høy for å låne penger på denne måten. Det skyldes at forbrukslån er forbundet med høy risiko for mislighold sammenlignet med andre låneprodukter.

For den utenlandske banken kan det være vanskelig å kontrollere lånesøkers økonomiske informasjon. Med mindre de samarbeider med et norsk kredittsjekkbyrå er det nærmest umulig å ettergå opplysningene som oppgis i søknaden.

Det betyr likevel ikke at det er umulig å motta et forbrukslån i utlandet, men kun at det ikke enkelt lar seg gjøre. Løsningen passer best for de nordmenn som allerede har et etablert kundeforhold til en utenlandsk bank og kan vise til en god kredittverdighet.

Ellers er det viktig å merke seg at det er vanskeligere å signere gjeldsbrevet ved opptak av forbrukslån i utlandet. Her kan du ikke signere for lånet ved hjelp av BankID slik det vanligvis lar seg gjøre ved lån i Norge.

Hva er rentenivået?

Rentenivå på forbrukslån i utlandet varierer kraftig, men ligger i hovedsak på linje med det norske. Blant de som tar opp et utenlandsk forbrukslån er målet ofte å spekulere i valutakursene.

Målet er å låne penger i en valuta som svekker seg mot norske kroner over tid. I takt med at kronen styrker seg vil lånet «krympe», uten at du har betalt mer penger i avdrag. Med litt flaks er det mulig å spare store beløp på denne måten. På den andre siden vil det også følge med en god del risiko ved slik spekulasjon.

Valutalån som alternativ løsning

Med bakgrunn i alle restriksjonene som følger et forbrukslån i utlandet kan det heller lønne seg å lete etter alternative løsninger. Gitt at du har økonomiske muskler til å håndtere den økonomiske risikoen kan det være lurt å vurdere et valutalån.

Valutalån er enkelt forklart en løsning der du låner penger hos en norsk bank, men ber om at lånet tas opp i utenlandsk valuta. Som regel er det kun større banker som tilbyr denne løsningen.

Ønsker du å ta opp et forbrukslån i utenlandsk valuta er det noe du må spørre om på egenhånd. Det er heller ikke alle nordmenn som kan få innvilget et slikt ønske på grunn av risikoen det medfører.

Det vil stilles krav fra bankens side om en solid kredittverdighet og betalingsevne. Som lånesøker kan du også forvente at banken vil ha en del strenge krav til inntekt og eksisterende gjeld/formue.

Slik søker du om lån i utlandet

Å søke om forbrukslån hos en utenlandsk bank er relativt enkelt. De fleste banker har søknader tilgjengelig på hjemmesiden med krav om at visse typer dokumentasjon lastes opp.

Legg merke til kravet hos norske banker om at lånesøker må være registrert i folkeregisteret som bosatt i landet. På lik linje med sine norske motparter krever utenlandske banker vanligvis det samme. Lånesøker bør være bosatt i det samme europeiske landet som banken opererer i.

For de som planlegger å søke om et utenlandsk forbrukslån kan det lønne seg å velge en dansk eller svensk bank. På generell basis er det enklere å få lånesøknaden innvilget i disse landene.