Registrering

 • Bloggnavnet er det som vil vises i tittel-feltet i nettleseren, og på Google.
 • Brukernavnet vil du bruke til å logge inn med, og vil bli en del av adressen til bloggen din: http://brukernavn.playblogg.no/
 • Styrkeindikator
  Passordet må være minst 8 tegn.
 • AVTALE
  FOR BRUK AV
  www.playblogg.no
  ”BRUKERVILKÅRENE”

  1. HVA GJØR PLAYBLOGG.NO (”TJENESTEN”)

  TJENESTEN tilbyr hvert medlem av playblogg.no (heretter kalt MEDLEMMET) muligheten til å opprette egne websider (blogg) på TJENESTENS eiendom. MEDLEMMET kan opprette en eller flere blogger på sin brukerkonto. TJENESTEN inneholder verktøy for å poste/redigere tekst, bilder og video, både fra TJENESTENS internettbaserte administrasjonsverktøy, og fra MEDLEMMETS egen mobiltelefon. For å benytte TJENESTEN må du ha tilgang til internett og du må ha akseptert Brukervilkårene ved å trykke på Aksept av playblogg.no sine BRUKERVILKÅR.

  2. OM BRUKERVILKÅRENE
  Velkommen til blogg-TJENESTEN www.playblogg.no (heretter kalt TJENESTEN) som eies og driftes av Playblogg AS (us). For å bli medlem av TJENESTEN, forplikter du deg til å ha lest, forstått, akseptert og deretter følge playblogg.no sine gjeldende Brukervilkår. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene. Endring av Brukervilkår vil alltid publiseres på www.playblogg.no. MEDLEMMET er selv ansvarlig for å følge gjeldene Brukervilkår til enhver tid.

  3. REGISTRERING AV BRUKERKONTO

  For å opprette en blogg hos TJENESTEN må du først opprette en brukerkonto. Først når du har opprettet en brukerkonto og fått godkjent å opprette en blogg hos TJENESTEN er du et gyldig medlem av TJENESTEN. For å få en brukerkonto må du fylle inn personlige data på registreringssiden.

  Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å:

  (a) gi riktig brukerinformasjon.

  (b) oppdatere brukerinformasjonen hvis denne forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller vi mistenker deg for å ha oppgitt uriktig informasjon forbeholder vi oss retten til å nekte deg adgang til TJENESTEN, samt gjøre innholdet du har lagret/postet utilgjengelig.

  Som medlem forplikter du deg til å:

  (a) ikke dele brukernavn og passord med andre. Brukernavn og passord er personlig, og

  (b) melde fra til oss umiddelbart hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt, og

  (c) logge deg av etter endt brukersesjon, og

  (d) følge brukervilkårene.

  4. GENERELLE BESTEMMELSER
  a) Aldersbegrensning
  Du må være 13 år eller eldre, eller tillatelse fra foresatte for å opprette en blogg på TJENESTEN.

  b) Sikkerhet og ansvar
  Brukernavn eller Passord kan bare benyttes av MEDLEMMET og skal ikke deles. Ved brudd på denne bestemmelsen kan bloggen sperres uten varsel, se for øvrig pkt 3.MEDLEMMET er selv ansvarlig for sikkerheten til MEDLEMMETS brukerkonto, og for MEDLEMMETS blogger. MEDLEMMET er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer tilknyttet MEDLEMMETS brukerkonto.

  c) Privat informasjon
  TJENESTEN kan bruke informasjonen du oppgir i anonymisert form ovenfor tredjeparter i den hensikt å tilby deg segmenterte og/eller personaliserte annonser og annen markedsføring.

  d) Mobile tjenester
  MEDLEMMET har kun adgang til å benytte mobile tjenester fra mobilnummeret MEDLEMMET selv har registrert hos TJENESTEN. MEDLEMMET har ikke lov til å registrere seg med en telefon MEDLEMMET enten ikke eier eller har fri disposisjonsrett til. Dersom mobilabonnementet sies opp, skal nummeret fjernes fra bloggen øyeblikkelig. MEDLEMMET forplikter seg til å holde seg oppdatert på hva det koster å bruke mobile tjenester hos TJENESTEN.

  e) e-post adresse
  Når MEDLEMMET oppretter en blogg hos oss registreres denne på en e-postadresse. E-postadressen skal være en gyldig e-postadresse som MEDLEMMET har tilgang til å logge seg inn på, og som vi kan nå MEDLEMMET på. Bytter MEDLEMMET e-postadresse må MEDLEMMET oppdatere den registrerte e-postadressen. Blogger registrert med ugyldig e-postadresse kan bli slettet uten forvarsel.

  5. HVILKET INNHOLD KAN MEDLEMMET HA PÅ BLOGGEN

  a) MEDLEMMET bestemmer eget innhold

  Playblogg.no har som formål å tilrettelegge for en plattform, slik at MEDLEMMET kan bruke sin blogg til å dele innhold som faller innenfor punktene nedenfor.

  MEDLEMMET er selv ansvarlig for tekst, bilder, video, SMS, MMS og eventuelt andre typer innhold som MEDLEMMET gjør tilgjengelig på TJENESTEN.

  Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på TJENESTEN, hvis vi har grunn til å tro at innholdet helt eller delvis:

  (i) strider mot norsk lov, og/eller

  (ii) ikke følger Brukervilkårene.

  b) Bloggnavn
  Bruk av merkevarebeskyttende navn, personnavn eller firmanavn, annet enn ditt eget, er ikke lov uten tillatelse fra rettighetsinnehaveren – heller ikke som bloggnavn/bloggadresse på www.playblogg.no
  Eks: samsung.playblogg.no, martinodegaard.playblogg.no
  Evt skriftlig godkjennelse med underskrift fra rettighetshaver (chain of title) skal forelegges playblogg.no før bruk og publisering på bloggen.

  Playblogg.no skal holdes skadesløs ved eventuelt brudd på denne bestemmelse hvilket innebærer dekning av både direkte og indirekte kostnader.

  c) Design
  MEDLEMMET har ikke rett til å velge eget design men er ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også kommentarer fra lesere.

  På TJENESTEN kan ikke bloggeren legge inn egen widgets og plug-ins.

  Widgets og plug-ins er gjort tilgjengelig av TJENESTEN for bloggerne.

  Nærmere om Playblogg.no forpliktelser og rettigheter:

  6. Deling av opplysninger til tredjemann

  Playblogg.no gir ikke ut private opplysninger som er gitt oss når du registrerer deg. Unntatt er dersom slik deling er nødvendig for å tilby deg tjenesten, eller når du har selv har samtykket skriftlig eller det foreligger en rettslig kjennelse.

  TJENESTEN bruker databehandlere, slik de er definert i personopplysningsloven, for å kunne tilby tjenesten. Dette gjelder for eksempel drift av servere. I slike tilfeller skal TJENESTEN etablere databehandleravtaler som begrenser databehandlerens behandling av personopplysningene i henhold til personopplysningslovens § 15.

  Når du på eget initiativ publiserer noe på TJENESTEN er du ikke omfattet av kildevernet.

  Opplysninger som du selv har valgt å offentliggjøre på profilen din eller i tilknytning til innhold du publiserer på TJENESTEN kan finnes av søkemaskiner.

  Playblogg.no tillater ikke designelementer/innhold som bryter norsk lov, disse retningslinjene eller våre vilkår.

  7. Rammer og rettigheter for kommersiell utnyttelse

  Det er forbudt for MEDLEMMET eller noen MEDLEMMET gir tilgang til bloggen å fjerne/skjule eller endre på annonser/bannerewww.playblogg.no har plassert på TJENESTEN.

  Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på TJENESTEN, hvis vi har grunn til å tro at det:

  (a) Inneholder annonse fra Google AdSense.

  (b) Inneholder popups, popbacks eller liknende.

  (c) Inneholder annonser solgt av tredjepart på vegne av deg eller et nettverk du er en del av.

  (d) Inneholder trafikkteller fra TNS Gallup annet enn TJENESTENS egen. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg adgang til TJENESTEN, samt gjøre innholdet du har lagret/ postet utilgjengelig hvis du ikke følger brukervilkårene.

  Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg og bilder eller slette blogger som etter vår oppfatning;

  (a) kan oppfattes som rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk, og eller

  (b) inneholder hatefulle ytringer. Med dette mener vi innhold som fremmer hat eller vold ovenfor grupper basert på rase, etnisitet, religion, funksjonshemming, kjønn, alder eller seksuell orientering/kjønnsidentitet, og eller

  (c) har støtende eller skremmende innhold eller innhold som bare har til hensikt å være sjokkerende eller utleverende uten en forklarende tekst. F. eks bilder av dyr eller mennesker som skader seg alvorlig eller som er hardt skadd, og eller

  (d) er tilknyttet, fremmer eller alminneliggjør aktivitetsorganisasjoner som fremmer terrorisme, vold eller antidemokratiske retninger. Dette inkluderer politisk aktivisme som fremmer væpnet revolusjon, nasjonalisme, fascisme, teokrati og lignende, og eller

  (e) er tilknyttet eller fremmer sekretiske religiøse eller ideologiske bevegelser, og eller

  (f) fremmer unødig farlige eller ulovlige handlinger, og eller

  (g) har som formål å henge ut/mobbe enkeltpersoner, og eller

  (h) inneholder brudd på opphavsrett/åndsverksloven, og eller

  (i) har spam, skadelig programvare eller virus, og eller

  (j) inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner eller lignende, og eller

  (k) publiserer andres personlige og konfidensielle opplysninger, og eller

  (l) gir villedende eller forvirrende informasjon hvor du utgir deg for å være en annen enn den MEDLEMMET er, eller å gi inntrykk av å representere en organisasjon som MEDLEMMET ikke gjør, og eller

  (m) fremmer, forherliger eller alminneliggjør bulimi, anoreksi, thinspiration eller lignende, og eller

  (n) fremmer, forherliger eller alminneliggjør selvskading, selvmord eller lignende, og eller

  (o) fremmer, forherliger eller alminneliggjør doping, narkotika, rus eller lignende og eller

  (p) fremmer, forherliger eller alminneliggjør vold og kriminalitet eller lignende.

  Ovennevnte er vilkår gir klare retningslinjer for hva som tillates på denne TJENESTEN og MEDLEMMET må vurdere andre medier dersom MEDLEMMET ønsker å utforske grensene for ytringsfrihet.

  8. MARKEDSFØRING / SYNDIKERING

  Vi forbeholder oss retten til å gjøre innholdet du gjør tilgjengelig på TJENESTEN, på TJENESTENS plattform og andre partnere av TJENESTEN. Dette gjelder tekst, bilde og videoer MEDLEMMET publiserer på sin blogg. MEDLEMMET har selv ansvaret for å klarere alle rettigheter i forbindelse med bruk av bilder og tekst fra en ev. tredjepart.

  Samtlige MEDLEMMER forplikter seg til å bistå ved gjennomføring av en årlig brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen leveres av TJENESTEN.
  9. E-POST

  TJENESTEN har full rett til å bruke alle epost-adresser som innhentes av tredje parts applikasjon.

  MEDLEMMET forplikter seg å bruke nyhetsbrev og epostdatabaseoppsett fra TJENESTEN.

  10. INTEGRERTE TJENESTER OG KONSEPTER

  TJENESTEN har 3 konseptknapper for MEDLEMMET som TJENESTEN har full disposisjonsrett til. MEDLEMMET plikter å følge retningslinjene til konseptet/tjenesten.

  Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig i de integrerte tjenestene og konseptene ved misbruk av MEDLEMMET.

  Inntekter av integrerte konsepter fastsettes av TJENESTEN.

  a) Nettbutikk
  TJENESTEN setter opp en nettbutikkløsning for MEDLEMMET. Å ha en nettbutikk på MEDLEMMETS blogg er MEDLEMMETS valg. Dersom MEDLEMMET ønsker en nettbutikk vil det utelukkende være nettbutikkløsningen med tilhørende betalingsløsning som er tilgjengelig for MEDLEMMET. TJENESTEN har imidlertid, til enhver tid, full disposisjonsrett til å slette og fjerne MEDLEMMETS nettbutikk ved misbruk. Inntekter i MEDLEMMETS nettbutikk er fastsatt av TJENESTEN.

  b) Betalingsløsning
  TJENESTEN har til enhver tid full disposisjonsrett til betalingsløsning som benyttes på TJENESTEN.

  11. ENDRING AV TJENESTEN

  Vi forbeholder oss retten til enhver tid å forandre eller stoppe hele eller deler av TJENESTEN, midlertidig eller permanent. Du forplikter deg til å ikke holde oss ansvarlig for konsekvensene av dette.
  12. HENVENDELSER KLAGER PÅ TJENESTEN

  Alle henvendelser knyttet til Brukervilkårene skal rettes til David Garcia (adressen er angitt nedenfor) .For det tilfellet henvendelsen gjelder klager på Brukervilkårene eller TJENESTEN skal henvendelsen for å bli behandlet være signert av MEDLEMMET selv. Er MEDLEMMET under 18 år skal klagen også signeres av foresatte.

  Dersom det skulle oppstå tvist aksepterer MEDLEMMET at tvisten først skal søkes løst ved forhandlinger, og at disse forhandlingene skal gjennomføres innen 14 dager. Først deretter kan en tvist bringes inn for domstol. MEDLEMMET aksepterer Oslo Tingrett som rett verneting for en eventuell slik tvist.

  Henvendelser skal rettes til:

  David Garcia
  Managing Director
  david@playblogg.no

  www.playblogg.no